solarisy

!!! UWAGA !!!

Jest to ARCHIWALNA wersja strony sppk.pl - od dnia 10.11.2017 nie aktualizowana.

Aby uzyskać aktualne informacje kliknij

TUTAJ
PRZETARGI

18.10.2017
przetarg na:
"Sprzątanie taboru autobusowego i pomieszczeń SPPK Sp. z o.o."

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]

28.09.2017
przetarg na:
"Zakup taboru autobusowego niskoemisynego w ilości 5 szt. przez Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Autobusowe Sp. z o.o."

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]

ARCHIWUM PRZETARGÓW

12.09.2017
przetarg na:
"Przetarg na dostawę materiałów eksploatacyjnych"

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]

11.05.2017
przetarg na:
"Sukcesywną dostawę opon nowych oraz ich regeneracji"

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]

02.05.2017
przetarg na:
"Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku warsztatowym części A w SPPK Sp. z o.o. w Policach przy ul. Fabrycznej 21"

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]

12.04.2017
przetarg na:
"Wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach warsztatowych części A w Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Policach przy ul. Fabrycznej 21"

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]

06.04.2017
przetarg na:
"Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - pełnienie funkcji inżyniera Kontraktu"

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]

13.01.2017
przetarg na:
"Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego w ilości 5 sztuk na rzecz Szczecińsko-Polickiego Przesiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o."

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]

24.10.2016
przetarg na:
"Zapewnienie obsady do wykonywania zadań przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Police i Gminy Miasto Szczecin, zapewnienie obsługi przewozów, zadań konduktorskich oraz przewozu osób na liniach regularnych i regularnych specjalnych obsługiwanych przez SPPK"

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]

09.09.2016
przetarg na:
"REMONT INSTALACJI ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY ORAZ WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO W POMIESZCZENIACH WARSZTATOWYCH CZĘŚCI A I B W POLICACH PRZY UL. FABRYCZNEJ 21"

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]

09.09.2016
przetarg na:
"SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO AUTOBUSÓW"

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]

10.08.2016
przetarg na:
"SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO AUTOBUSÓW"

U N I E W A Ż N I O N Y
[ ZOBACZ WIĘCEJ ]

10.06.2016
przetarg na:
"Wykonanie w ramach remontu nawierzchni betonowej, dodatkowej nitki ścieżki komunikacyjnej dla autobusów, nad parkingiem autobusów solowych i wyjazdu z myjni z połączeniem z istniejącą ścieżką komunikacyjną."

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]

15.03.2016
przetarg na:
"Dostawę czterech fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych"

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]

25.04.2016
przetarg na:
"Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku myjni z częścią warsztatową, lakiernią i pomieszczeniami socjalnymi oraz rozbiórkę kondygnacji w części socjalnej."

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]

15.03.2016
przetarg na:
"Sukcesywną dostawę opon nowych oraz ich regeneracji"

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]
23.10.2015
przetarg na:
"Zapewnienie obsady do wykonywania zadań przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych"

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]
15.09.2015
przetarg na:
"Wykonanie w ramach remontu nawierzchni betonowej ścieżek komunikacyjnych pomiędzy parkingami autobusów"

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]
14.09.2015
przetarg na:
"Remont Stacji Paliw"

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]
18.08.2015
przetarg na:
"Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do autobusów"

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]
15.06.2015
przetarg na:
"Dostawę paliw płynnych - oleju napędowego"

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]
03.06.2015
przetarg na:
"Obsługę nośników reklam będących wposiadaniu Spółki"

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]
27.02.2015
przetarg na:
"SUKCESYWNEJ DOSTAWY OPON NOWYCH ORAZ ICH REGENERACJI"

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]
16.02.2015
przetarg na:
"DOSTAWĘ TRZECH FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW NISKOPODŁOGOWYCH"

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]
07.01.2015
przetarg na:
"OCHRONY OBIEKTÓW I MIENIA SZCZECIŃSKO-POLICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SPÓŁKA Z O.O."

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]
24.11.2014
przetarg na:
"Zapewnienie obsady do wykonywania zadań przewozowych"

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]
19.11.2014
przetarg na:
"Wykonania węzła cieplnego w części warsztatowej „A” zajezdni"

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]
07.11.2014
przetarg na:
"Wymianę wykładzin podłogowych w pokojach biurowych"

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]
24.10.2014
przetarg na:
"Sprzątanie taboru autobusowego i pomieszczeń SPPK Sp. z o.o."

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]
22.10.2014
przetarg na:
"Wykonanie ścieżek komunikacyjnych dla autobusów na terenie zajezdni SPPK Police"

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]
15.09.2014
przetarg na:
"PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2014"

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]
06.08.2014
przetarg na:
"Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do autobusów"

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]
09.07.2014
przetarg na:
"Remont pomieszczenia natrysków przy szatni męskiej w budynku warsztatowym
SPPK w Policach przy ul. Fabrycznej 21"

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]
09.05.2014
przetarg na:
"Dostawę trzech fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych na rzecz
Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o."

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]
08.05.2014
przetarg na:
"Remont nawierzchni betonowej z wymianą krawężników na części placu
SPPK w Policach przy ul. Fabrycznej 21"

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]
10.04.2014
przetarg na:
"Malowania elewacji oraz naprawę obróbek blacharskich budynku administracyjno-warsztatowego w SPPK Sp. z o.o."

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]
03.04.2014
przetarg na:
"Remont przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej o długości 2x82m na przyłącze z rur preizolowanych bez szwu ze stali ST 37.0 2Dn32 ZPU Międzyrzecz od budynku lakierni do włączenia się w nową sieć przy parkingu wew. samochodów."

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]
28.02.2014
przetarg na:
"Sukcesywna dostawę opon nowych i ich regenerację"

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]
01.07.2013
przetarg na:
"Dostawa fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych na rzecz
Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o."

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]
12.04.2013
przetarg na:
"Wymianę zewnętrznej instalacji wodociągowej i cieplnej w SPPK Sp. z o.o.,
ul. Fabryczna 21, 72-010 Police"

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]
05.10.2012
przetarg na:
"Dostawę paliw płynnych - oleju napędowego na rzecz
Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o."

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]
17.07.2012
przetarg na:
"Dostawę paliw płynnych - oleju napędowego na rzecz Szczecińsko-
Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o."

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]
26.04.2012
przetarg na:
"REMONT DACHU OBIEKTU WARSZTATOWEGO CZĘŚCI A
przy ul. Fabrycznej 21, 72-010 Police"

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]
23.03.2012
przetarg na:
"Dostawa fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych na rzecz
Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o."

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]

14.07.2010
przetarg na:
"Dostawę 13 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych"

[ ZOBACZ WIĘCEJ ]

 
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570