Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

          Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w okresie od 2 sierpnia 2010 roku do 7 grudnia 2011 roku zrealizuje projekt pn. "Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPPK Sp. z o.o." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działania 6.4 "Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym".

          Wartość całego projektu wynosi 14.232.237,00 PLN brutto, z czego Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. pozyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych, tj. 9.835.690,00 PLN. W ramach niniejszego projektu zakupionych zostanie 13 sztuk autobusów, w tym 5 sztuk autobusów przegubowych.

          Celem bezpośrednim projektu jest polepszenie jakości świadczonych usług przewozowych poprzez zakup nowoczesnego taboru autobusowego, dostosowanego m.in. do potrzeb osób niepełnosprawnych, osób z wózkami dziecięcymi itp.

Autobusy objęte projektem będą posiadać następujące rozwiązania dla osób niepełnosprawnych:

  • Niska podłoga na całej długości autobusu,
  • Brak stopni w drzwiach wejściowych,
  • Przechył boczny autobusu na przystankach,
  • Miejsce przystosowane do przewozu wózka inwalidzkiego z możliwością przypięcia pasem bezpieczeństwa,
  • Odchylana na zewnątrz rampa dla wózka inwalidzkiego - przy drugich drzwiach wejściowych,
  • Przycisk sygnalizacyjny przy drugich drzwiach na zewnątrz oraz wewnątrz w obrębie miejsca przeznaczonego dla wózka inwalidzkiego,
  • Wewnętrzny wyświetlacz informujący o trasie linii i przystankach,
  • System głosowy emitujący zapowiedzi przystanków,
  • Duże elektroniczne zewnętrzne tablice informacyjne,
  • Zewnętrzne oznakowanie z nr linii dla osób niedowidzących.

          Konieczność wymiany części taboru autobusowego na nowoczesne i spełniające najwyższe standardy jakościowe i środowiskowe autobusy stanowi priorytetowy kierunek rozwoju Spółki w celu polepszania jakości świadczonych usług przewozowych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Dodatkowo, poprawa warunków obsługi pasażerów komunikacji autobusowej w Szczecinie i Policach jest jednym z głównych działań gmin Miasto Szczecin i Police z zakresu rozwoju transportu zbiorowego.

          Zakupione pojazdy spełniają normy emisji zanieczyszczeń spalin EEV. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w zakupionych autobusach zostanie zmniejszony negatywny wpływ emisji spalin na środowisko.

          Za przygotowanie projektu, nadzór nad jego realizacją i rozliczenie odpowiada Inżynier Projektu - Konsorcjum Firm: Bochiński Consulting - Daniel Bochiński i Prozped Consulting Piotr Rozpędek.

Dostawcą autobusów jest Solaris Bus & Coach S.A. z siedzibą w Bolechowie.

zobacz archiwum procedury przetargowej na zakup 13 autobusów niskopodłogowych »

SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570